Det er nu du skal forholde dig til, hvornår er det JEG føler trang


Der ligger ikke skemaer på hjemmesiden, som er klar til udskrivning, så du må kontakte din kontaktperson og få disse skemaer tilsendt via mail formålet er med skemaer, er at man bruger skalering af trangen til misbrug.
Der bruges en skala 1-10, hvor 10 er meget massiv trang, hvor alt tankekraft kun har fokus på at misbruge.
Ved 5 fylder det så meget, at trangen fylder halvdelen af de vågne timer, men kan dog udsætte behovet, til senere.
Ved 1 har man selv fuld kontrol over trangen, det fylder ikke i hverdagen

Formålet med aktivitetsregistrering

At få overblik hvor meget trangen fylder i hverdagen.

Giver billede af, i hvilke situationer, som fremkalder trang

Giver nuanceret billede af hvordan trangen er i de forskellige situationer.

Giver mulighed forat se hvordan det evt. lykkes i nogen situationer, at komme over trangen, uden at bruge rusmidler.

Kan anvendes fremadrettet til planlægning, i forhold til svære situationer eller perioder, hvor der mangler aktivitet eller der er er for meget på på programmet.

Afhængighedssyndrom

Afhængigshedssyndrom er sammensat på forskellig hvis.

Trang

Svækket evne til at styre indtagelse, standse  eller nedsætte brugen

Abstinenssymptmer eller indtagelse for at undgå disse

Toleransudvikling

Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug

Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Mere end 3 af ovenstående samtidigt i mindst 1 måned eller gentagne gange inden for et år